Hva er Ungkurd?

24. feb, 2017

Ungkurd sine prinsipper

Ungkurd Norge Riksforbundet er en norsk-kurdisk ungdomsorganisasjon som representerer kurdiske ungdommer fra Bakur (Nordkurdistan, i Tyrkia) Basur (Sørkurdistan, i Irak) Rojhelat (Østkurdistan, i Iran) og Rojava (Vestkurdistan, i Syria). Vi er en feministisk, antirasistisk og direkte-demokratisk organisasjon som jobber med å forene demokratiske ungdommer under en felles plattform for en bedre verden. Vi vektlegger grasrota som grunnlaget for et godt samfunn. Vi mener den må ha demokratisk påvirkning over politiske og økonomiske spørsmål så mennesker og samfunn skal ha makten over sitt eget hverdagsliv.

Derfor vektlegger vi samarbeid og solidaritet som bygger på grasrotas interesser og vilje.

UngKurds hovedoppgave er å sette kurdiske saker på agendaen i Norge og fremme den kurdiske saken på alle arenaer. Vi jobber med å sette fokus på det som skjer i Kurdistan daglig, og bakgrunnen for dagens spente situasjon, ved å arrangere markeringer, seminarer, konferanser og møter. Vi ønsker også å lære kurdiske og ikke-kurdiske ungdommer om kurdisk identitet, kultur, historie, språk og tradisjoner. Vi ønsker å lære ungdommen om ytringsfrihet, toleranse og gjensidig respekt. Vi ser alltid etter flere plattformer for å få frem kunnskapen om kurdisk kultur, samfunn, situasjon, og demokratiske verdier.

Vi vil vise en demokratisk kontrast til dagens situasjon av mange grådige staters og patriarkalske krefters tragiske dominanskriger og ødeleggelser mot folk og land. Vi ønsker å løfte frem stemmene og kampen for et demokratisk og rettferdig Kurdistan og Midtøsten, sameksistens, likestilling, og en fremtid med konstruktive, nyskapende løsninger. I dag er blant annet det demokratiske selvstyreområdet i Rojava – Nord-Syria under harde angrep fra Tyrkia, som begår gjentatte krigsforbrytelser mot området, med særlig hensikt om å ramme det kurdiske folket og demokratiske bevegelsene, på tross av kritikk mot brutaliteten av angrepet.

I vårt arbeid er det viktig for oss å styrke kunnskaper og bygge solidaritet og fellesskap i samfunnet mellom organisasjoner.