Av ungdommer for ungdommer og Kurdistan

Demonstrasjon i Oslo til støtte for Rojava